Qarta Polis

Category

Lectio condivisa

Gv 13,21-30

Gv 13,12-20

/

© 2022 Qarta Polis

Disegnato da Giovanni Lenzi